Förbered fri yta till garagevägg

Som medlem så måste du förberede fri yta till bakre väggen i ditt garage för att installation av elektriker för laddpunkter ska kunna vara möjlig.