Välkommen

Samfälligheten om 50 hushåll ligger på Björnskogsgränd i Kälvesta, Vällingby församling i västra Stockholm.

Kälvesta är en stadsdel och ett radhus- och villaområde i nordvästra delen av Hässelby-Vällingby stadsdelsområde i Västerort inom Stockholms kommun. Kälvesta har 4494 invånare (2009) och gränsar till Vinsta i sydväst, Hässelby Villastad i väster, Solhem i sydost, Lunda i nordost samt Skälby i Järfälla kommun i norr.

Kälvesta gravhögar (RAÄ-nummer Spånga 44:1) är Stockholms kommuns största gravfält bestående av ca 145 fornlämningar. Dessa utgöres av 11 högar, ca 120 runda stensättningar, minst en kvadratisk stensättning, åtta rektangulära stensättningar, två treuddar och tre skeppsformiga stensättningar.

Kälvesta gamla by i Spånga socken har anor från medeltiden och delades under 1700-talet upp på flera olika gårdar. På 1930-och 1940-talet avstyckades marken till handelsträdgårdar, småbruk och villor. Några av dessa villor finns fortfarande kvar. Stockholms stad inkorporerade 1949 större delen av Spånga med Stockholm då följde även Kälvesta med.

Kälvesta Solhem Gård är känd från år 1440. Gården splittrades 1761 på fyra gårdar och bestod senare av Norr- Mellan- och Södergården. Några av dessa byggnader finns kvar och är idag ombyggda till villor. Stadsdelen Kälvesta har vuxit upp på byns västra marker

Gården Kälvesta, vars västra delar nu är stadsdelen Kälvesta låg i Solhem (kv. Mellangården). Området styckades till handelsträdgårdar och mindre jordbruk på 1930t, på 1960t ersattes dessa huvudsakligen av radhusområden. Av stadsdelens lägenheter låg (1985) 100% i småhus. Stadsdelen var först betydligt mindre, norra gränsen gick ungefär i Sörgårdsvägen, södra gränsen vid Vallörtsgränd, däremot ingick en del av Solhem (gräns i Gränsv och öster om Uppgårdsv) 1954 flyttades norra gränsen till Lövstabanan och 1970 reglerades de övriga delarna. Arealen är idag 118 ha.

En egen busslinje från Vällingby kom 1968 (linje 115), idag nr 116 som går mellan Spånga – Vällingby. Invånarantalet var 1954 endast 245 invånare först 1969 kom en markant ökning till 1500 invånare som under 1970t snabbt stegrade till ett maximum år 1978 med 5157 invånare, sedan långsam nedgång till nuvarande ca 4400 invånare.

Kälvesta ingår sedan 1 januari 1999 i Stadsdelsområde (SDN) nr 4 Hässelby-Vällingby.

Centrumpunkten i Kälvesta är Sörgårdsskolan, som är belägen 59°23,0 N och 17°51,7 Ö.